Obecní Laboratoř veřejného prostoru #1

Zastupitelé města či obce, včetně starostů a úředníků, se věnují širokému spektru činností a nesou odpovědnost za řízení města, jeho rozvoj a uspokojování potřeb jeho obyvatel. V rámci přibližně tříhodinového workshopu Laboratoř veřejného prostoru se zaměříme na tento rozvoj a potřeby obyvatel. Pomocí interaktivního přístupu vám představíme nové metody využití opuštěných prostor. Budeme spolu prozkoumávat urbanistické, architektonické, ekonomické a výtvarné aspekty v rámci celé řady jedinečných (převážně zahraničních) konceptů dočasného využití, které byly úspěšně aplikovány v mnoha evropských městech a jsou založeny na transdisciplinárním přístupu.

Součástí této akce bude v 18h i neformální vernisáž – otevření a seznámení se s projektem (pro veřejnost i média).

Témata, která s Vámi budeme dne 4.4.2024 laboratorně zkoumat se budou týkat:

  • aktuální problematiky urbanismu, architektury, životního prostředí, památkové péče, či nakládání
    s majetkem města, kterou lze řešit formami Temporary use,
  • plánování rozvoje Vašeho města, včetně kulturních – nekomerčních aktivit,
  • zadávání alternativních forem strategických a koncepčních dokumentů týkajících se území a iniciačních kroků k zlepšování prostředí a soudržnosti obyvatel,
  • možností profesní sebereflexe například formou hry nebo rozboru klíčových slov,
  • využití mimořádných událostí nebo krizí (přírodní katastrofy, zdravotní krize apod.) pro efektivní nastartování vývoje veřejného prostoru,
  • udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí v rámci města, či obce.

Kapacita akce je omezena, nezapomeňte se bezplatně registrovat!

 

Laboratoř veřejného prostoru, která bude realizována mezi 4.4. až 9.6.2024 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, představuje inovativní průnik praktických transdisciplinárních přístupů týmu odborníků s praktickým zpracováním dat (v případě této akce našich vyřčených tezí – slov). Projekt vychází z dlouhodobé zkušenosti urbanisty a výtvarníka Jana Trejbala nejen s tématem Temporary use. Spolu s celým týmem Public Space Lab bylo připraveno celkem osm základních setkání, v rámci kterých bude znovu prověřen diskurz práce s veřejným prostorem. V rámci interaktivního programu budou prezentovány inovativní příklady práce a aktivace nevyužitých urbanistických prostor a objektů. Tyto dočasně oživlá místa pak mohou sloužit pro komunitní shromáždění, kulturní akce, temporární umělecké instalace nebo inovativní podnikatelské inkubátory, čímž se zvyšuje sociální, ekonomická i estetická hodnota daných lokalit.

Jako klíčovou se pro tuto akci jeví naše (ne)schopnost „změnit se nebo si představit“ jiné způsoby nakládání s majetkem obecním, nebo soukromým i za cenu vzniku nových profesí, či změny legislativy. Účastník Laboratoře nebude pouze pasivně seznámen s teoretickými základy Temporary use a případovými studiemi. Bude týmem Public Space Lab inspirován k aktivní účasti ve vztahu k jeho lokálním potřebám – výzvám jemž čelí jeho obec, město, pozemek, či spolek… V tomto pojetí  se tak Laboratoř stane výchozím bodem pro potřebný a nikdy nekončící proces změny směrem k záležitostem veřejným. 

Volnou inspirací pro naší Laboratoř se stal text Give Me a Laboratory and I will Raise the World z roku 1983 od francouzského sociologa a filozofa Bruno Latour, kde zdůrazňuje, že laboratoře jsou místy, kde se konstruuje a sjednává naše realita, které má následně moc transformovat svět tam venku.

Výstup z Laboratoře veřejného prostoru realizované v Galerii Jaroslava Fragnera z cca 900 minut hlasového záznamu členů týmu PSL, zpracovaného umělou inteligencí. 4.4.2024.

2046