LECTURE: Transdisciplinární setkání odborníků z řad biologie, městské zeleně, krajinářiny, architektury, urbanismu, brownfieldů, umění a kurátorství, participace, kulturního managementu a řízení projektů

Transdisciplinární setkání odborníků z řad biologie, městské zeleně, krajinařiny, architektury, urbanismu, brownfieldů, umění a kurátorství, participace, kulturního managementu a řízení projektů se zástupci odborů péče o veřejnou zeleň, site management UNESCO, architektury města, ale i aktivními obyvateli města přinesla řadu významných podnětů na současnost a budoucnost města.

Kromě přednášek o Temporary Use metodách a profesionalizaci, krajinném rázu a zkušenostech z jiných oblastí proběhla diskuze o otázkách ve městě týkajících se veřejného prostoru či umění a ekologie. Součástí byla i exkurze po městě, včetně návštěvy oblastí jako je Lesní mlýn, Hřbitov Mariánské Lázně s parčíkem usmíření, sady Václava Skalníka, Mírové náměstí aj.

Mezi odborníky byly například Petr Tureček – evoluční biolog, Jitka Přerovská – projektová manažerka, Kateřina Kubizňáková – odborník na brownfields, Michal Kovář – krajinný inženýr a architekt, Helush Yiraq – umělkyně.

2046