O Laboratoři

Jsme kolektiv tvůrčích autorů a zpracovatelů informací z několika oborů, který vznikal postupně od roku 2011, se vznikem první mezioborové platformy Neolokator.cz. Během posledních let jsme vytvořili několik umělecko-výzkumných projektů, jako například Circulum pro Galerii hlavního města Prahy a realizovali základní výzkum věnující se příčinám poptávky po alternativních municipálních strategiích a průzkumech na území ČR. Na základě této zkušenosti naše Laboratoř veřejného prostoru postupně shromáždila a rozvíjí celou síť unikátních převážně zahraničních přístupů Temporary use, které jsou ozkoušené v praxi mnoha evropských měst a vycházejí z transdisciplinárního přístupu.

Co je tedy Laboratoř veřejného prostoru?

Poradenská a konzultační platforma pro záměry obcí a majitelů pozemků pro dočasného využití – Temporary use.

Vydavatel umělecko-výzkumné revué Situace, věnující se v evropském měřítku příkladům dobré praxe.

Pořadatel přednášek a neformálních setkání na témata dočasného využití prostoru.

 

 

 

Výstup z Laboratoře veřejného prostoru realizované v Galerii Jaroslava Fragnera z cca 900 minut hlasového záznamu členů týmu PSL, zpracovaného umělou inteligencí. 4.4.2024.

2046