O Laboratoři

Jsme kolektiv tvůrčích autorů a zpracovatelů informací z několika oborů, který vznikal postupně od roku 2011, se vznikem první mezioborové platformy Neolokator.cz. Během posledních let jsme vytvořili několik umělecko-výzkumných projektů, jako například Circulum pro Galerii hlavního města Prahy a realizovali základní výzkum věnující se příčinám poptávky po alternativních municipálních strategiích a průzkumech na území ČR. Na základě této zkušenosti naše Laboratoř veřejného prostoru postupně shromáždila a rozvíjí celou síť unikátních převážně zahraničních přístupů Temporary use, které jsou ozkoušené v praxi mnoha evropských měst a vycházejí z transdisciplinárního přístupu.

Co je tedy Laboratoř veřejného prostoru?

Poradenská a konzultační platforma pro záměry obcí a majitelů pozemků pro 3T využití budov a urbanismus (Transitory, Tempporary, Tactical).

Vydavatel umělecko-výzkumné revue Situace, věnující se v evropském měřítku příkladům dobré praxe. Autorské číslo ERA21.

Pořadatel přednášek a neformálních setkání na témata dočasného využití prostoru. Pořadatel architektonických 3T soutěží.

 

Výstup z Laboratoře veřejného prostoru realizované v Galerii Jaroslava Fragnera z cca 750 minut hlasového záznamu členů týmu PSL, zpracovaného umělou inteligencí. 23.5.2024.

Výstup z Laboratoře veřejného prostoru realizované v Galerii Jaroslava Fragnera z cca 900 minut hlasového záznamu členů týmu PSL, zpracovaného umělou inteligencí. 4.4.2024.

 

Letošní třetí číslo architektonického časopisu ERA21 vzniklo ve spolupráci s Public Space Lab. Časopis představí nové metody, jak oživit opuštěná či nevyužívaná místa v rámci širokého spektra jedinečných (většinou zahraničních) přístupů k dočasnému využití, které se osvědčily v praxi v různých evropských městech a jsou založeny na transdisciplinárním přístupu. Čtenáři časopisu se tak mohou těšit na příklady z Londýna, Paříže, Milána, Culver City, Rigy nebo Liberce. To vše doplňují unikátní případové studie nazvané 180°, které vyhodnocují ekonomické, sociálně-kulturní a enviromentální dopady konkrétních komerčních i neziskových iniciativ.

2046