Tým – kontakt

Zuzana Stejskalová

 • šéfredaktorka revue Situace
 • architektka a kulturní manažerka
 • zuzana@publicspacelab.cz

Je zodpovědná za vedení odborné revue Situace a společně s kolegy realizuje jak praktickou, tak i teoretickou činnost v Publicspacelab.cz. Od roku 2006 pracuje jako nezávislá architektka. V roce 2015 spoluzaložila spolek Marienbad Film a pod jeho hlavičkou od roku 2016 organizuje každoročně Marienbad Film Festival – festival experimentálních filmů. V roce 2021 a 2022 spolupracovala s Galerií hl. m. Prahy a platformou Neolokator.cz na projektu Umění pro město / TriangulUM2021, který se věnoval umění ve veřejném prostoru pražských periferií. Úzce spolupracovala s rakouskou uměleckou dvojicí Transparadiso na jejich pražském projektu Společenství internacionální. V Mariánských Lázních zorganizovala od roku 2016 množství site specific projektů. V současné době zastává pozici site managerky pro UNESCO Mariánské Lázně.

 

Jan Trejbal

 • metodik Public space lab a editor revue Situace
 • urbanista, výtvarník a pedagog
 • jan@publicspacelab.cz

V roce 2022 Jan založil laboratoř veřejného prostoru u nás a v současné době zde působí jako editor obsahu revue Situace. Zároveň má na starosti metodickou činnost a dlouhodobé směřování Publicspacelab.cz. Po té, co dokončil obor Glass and Free-form architecture na Fakultě architektury ČVUT, pokračoval ve studiu na AVU v Praze, kde ukotvil svůj zájem do transdisciplinárních souvislostí mezi umělecký a vědecký pohled na svět. Výsledkem tohoto procesu bylo založení (2011) platformy Neolokator.cz, která se dosud zaměřuje na transdisciplinární tvorbu odborných studií a rozvoj odborné spolupráce. V oblasti vědy a výzkumu dokončil roku 2021 doktorské studium na téma Transdisciplinární průzkumy území, kde rozvinul současný systém územně-analytických metod používaných v urbanismu, a metodu tzv. analýzy sociálních sítí. Dlouhodobě se věnuje pedagogické činnosti, pravidelně vystavuje své umělecko-výzkumné práce na pomezí terénního výzkumu, konceptuálního umění a urbanismu.

 

Jitka Tomsová

 • autorizovaná krajinářská architektka a fotografka
 • jitka@publicspacelab.cz

V rámci Publicspacelab se věnuje praktické i teoretické činnosti. Vystudovala krajinářskou architekturu na Ecole Nationale Superieure du Paysage de Versailles ve Francii (master a doktorat) a v České republice. Zabývá se návrhy veřejných a soukromých prostorů, parků a také koncepcí objektů a instalacemi.

 

Kateřina Kubizňáková

 • odborný poradce v oblasti rozvoje brownfieldů
 • zakladatelka konference Brownfieldy
 • katerina@publicspacelab.cz

Téma Temporary use v Publicspacelab.cz pro ni představuje významnou součást v procesu obnovy nevyužívaných míst a ráda by realizovala projekty pro lokality, které by povznesly neopakovatelný charakter tuzemských měst. Od roku 2021 pracuje jako nezávislý poradce v problematice brownfieldů. Své profesní zkušenosti získala ve státní agentuře CzechInvest a v belgické společnosti PSR Brownfield Developers. Zajišťovala možnosti financování a spolupodílela se na vytvoření Národní strategie regenerace brownfieldů v ČR. Samostatnou kapitolou jsou ekologicky znečištěné lokality, které si ve většině případů žádají státní podporu a těm se také dlouhodobě věnovala. Každoročně pořádá celostátní konferenci na téma rozvoje brownfieldů, která se koná vždy v jiném městě a brownfieldu.

 

Terezka Nováková

 • nezávislá kurátorka a kritička současného umění
 • koordinátorka participace
 • terezka@publicspacelab.cz

V rámci Publicspacelab.cz má široké spektrum působnosti od praktické práce v terénu, až po vědecko-výzkumnou práci. Po studiu dějin umění na UK v Praze pokračovala v oboru kurátorství v Ústí nad Labem, kde v roce 2023 dokončila doktorské studium na téma transformace míst ke kulturním účelům a role komunity. Působila v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, Východočeské galerii v Pardubicích, a od počátku své tvůrčí činnosti spolupracuje s řadou galerií v českém či německém prostoru. Je spoluorganizátorkou mnoha kulturních aktivit nejen v severních Čechách, Pardubicích a v Praze. Od roku 2020 se věnuje umění ve veřejném prostoru, které započalo projekty CirculUM a TriangulUM programu Umění pro město Galerie hl.m.Prahy, Umění pro veřejný prostor Pardubic či Salon Marienbad v Mariánských Lázních a mimo konzultace, přednáškovou, facilitační a publikační činnost, je její práce částečně rozvíjena na pozici koordinátorky participace na Odboru rozvoje a péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 7.

 

Matouš Lipus

 • sochař a lesní zahradník
 • lektor AVU Praha

Absolvoval ateliér sochařství na UMPRUM v roce 2016, v současnosti pedagogicky působí na Škole architektury AVU, kde je koordinátorem předmětu Integrované umění v architektuře. Těžiště jeho tvůrčí práce je v historických sochařských předlohách a figurálních vzorech, od románských a gotických příkladů po sociální civilismus v moderním sochařství poloviny dvacátého století. V mezioborové spolupráci realizuje umělecké projekty ve veřejném prostoru, s akcentem na environmentální souvislosti a téma udržitelnosti. Zabývá se spoluprací v architektuře a tématem zapojení sochy do současné architektury. Podílel se na vzniku knihy Manuál Monumentu (UMPRUM, 2016), je autorem několika sochařských realizací (socha Noci na Vítkově, sousoší La marche ve Vent des Forets ve Francii, reliéfní stéla Archa noemova ve Štětkovicích, Přání – Sochy borců pro Festival tvárnost paměti v Pardubicích ad.). V rámci Festivalu M3 umění v prostoru (Terapie města, 2021) inicioval společně s kolektivem autorů sociální plastiku v Kafkově ateliéru (Kafkárna UMPRUM) na Praze 6, kde je také správcem a kontinuálně realizuje koncept jedlého lesa a přírodní zahrady s permakulturními prvky. Absolvoval několik kurzů zahradničení, včetně večerní školy PDC v Českém permakulturním institutu. Je spoluautorem knihy Teorém Kamenné zahrady, kterou vydal v roce 2023 v nakladetelství UMPRUM

 

Petr Fridrich

 • manažer a realizátor sociologických, zaměstnaneckých, marketingových a mediálních výzkumů
 • inovační a strategický konzultant, futures explorer, trendwatcher, sensemaker, ideonaut
 • zkušenosti v různých rolích z oblasti kulturních projektů – konzultant organizačního rozvoje, facilitátor změnových projektů

V kontextu Public Space Lab ho zajímá vytvoření rámce a hodnocení přínosů pro temporary use, gamifikace postupů, a také spekulativní, experimentální, participativní a další metody výzkumu budoucnosti měst a života v nich. Jako občanský hodnotitel projektů spolupracuje s mezinárodním think-tankem Innovation in Politics na projektech Innovation in Politics Award and European Capital of Democracy. Do Česka přinesl a spoluzaložil platformu pro rozvoj Inner Development Goals v Česku. Je propagátorem Wellbeing Economy  a zajímá se o rámce vládnutí založené na wellbeingu a kvalitě života. Zajímají ho témata související s klimatickou změnou, udržitelností a regenerativními postupy. Je členem platformy Longevity Forum, jejímž cílem je popularizovat strategie zvládnutí stárnutí populace a budoucnosti zdraví.

 

Viktor Fuček

 • městský šaman a performer
 • pedagog

Viktor je naší slovenskou spojkou. Studoval výtvarné umění na Akademii výtvarných umění v Praze, Australské národní univerzitě v Canbeře, Akademii výtvarných umění v Bratislavě a architekturu na Slovenské technické univerzitě také v Bratislavě. V roce 2022 úspěšně dokončil doktorát na Akademii umění v Banské Bystrici s disertačním výzkumem Architektúra vnútorných vzťahov zaměřeným na propojení performance a architektury.

 

 

 

2046