13:00 Praha
Betlémské nám. 169/5a, Praha 1 (Galerie Jaroslava Fragnera)

Nezisková Laboratoř veřejného prostoru #3

13:00, 25. dubna 2024, celková kapacita: 11 účastníků

Neziskové platformy a kulturní sektor hrají zásadní roli v rozvoji veřejného prostoru měst protože komunitní soudržnost a širší přístup k umění a kultuře může vhodně přispívat k udržitelnosti a ekologii měst. Zároveň tyto aktivity podněcují inovace a mají pozitivní ekonomický dopad. V rámci tříhodinové Laboratoře veřejného prostoru vám ukážeme interaktivním způsobem nové metody, jak oživit opuštěné či nevyužívané prostory. Společně prozkoumáme urbanistické, architektonické, ekonomické a výtvarné aspekty, a to vše v rámci širokého spektra jedinečných (většinou zahraničních) přístupů k dočasnému využití, které se osvědčily v praxi v různých evropských městech a jsou založeny na transdisciplinárním přístupu.

Témata, která s Vámi budeme dne 25.4.2024 laboratorně zkoumat se budou týkat:

  • aktuální problematiky urbanismu, architektury, životního prostředí, památkové péče, či nakládání
    s majetkem města, kterou lze řešit formami Temporary use,
  • komunikace s občany města, jejich vtažení do děje a informovanost,
  • možností profesní sebereflexe například formou hry nebo rozboru klíčových slov,
  • zadávání alternativních forem strategických a koncepčních dokumentů týkajících se území

Kapacita akce je omezena, nezapomeňte se bezplatně registrovat!

Laboratoř veřejného prostoru, která bude realizována mezi 4.4. až 9.6.2024 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, představuje inovativní průnik praktických transdisciplinárních přístupů týmu odborníků s praktickým zpracováním dat (v případě této akce našich vyřčených tezí – slov). Projekt vychází z dlouhodobé zkušenosti urbanisty a výtvarníka Jana Trejbala nejen s tématem Temporary use. Spolu s celým týmem Public Space Lab bylo připraveno celkem osm základních setkání, v rámci kterých bude znovu prověřen diskurz práce s veřejným prostorem. V rámci interaktivního programu budou prezentovány inovativní příklady práce a aktivace nevyužitých urbanistických prostor a objektů. Tyto dočasně oživlá místa pak mohou sloužit pro komunitní shromáždění, kulturní akce, temporární umělecké instalace nebo inovativní podnikatelské inkubátory, čímž se zvyšuje sociální, ekonomická i estetická hodnota daných lokalit.

Jako klíčovou se pro tuto akci jeví naše (ne)schopnost „změnit se nebo si představit“ jiné způsoby nakládání s majetkem obecním, nebo soukromým i za cenu vzniku nových profesí, či změny legislativy. Účastník Laboratoře nebude pouze pasivně seznámen s teoretickými základy Temporary use a případovými studiemi. Bude týmem Public Space Lab inspirován k aktivní účasti ve vztahu k jeho lokálním potřebám – výzvám jemž čelí jeho obec, město, pozemek, či spolek… V tomto pojetí  se tak Laboratoř stane výchozím bodem pro potřebný a nikdy nekončící proces změny směrem k záležitostem veřejným.

2046