13:00 Praha
Betlémské nám. 169/5a, Praha 1 (Galerie Jaroslava Fragnera)

Architektonická Laboratoř veřejného prostoru #4

13:00, 2. května 2024, celková kapacita: 9 účastníků

Městský, nebo obecní architekt je odborný konzultant a opora zastupitelstva města nebo obce, která zajišťuje komplexní výkon služeb architekta při rozvoji veřejného prostoru města. Během přibližně tříhodinové Laboratoře veřejného prostoru Vás interaktivní formou seznámíme s inovativními přístupy ve využívání opuštěných/nevyužitých prostor. Budeme se společně zabývat aspekty urbanistickými, architektonickými, ekonomickými, či výtvarnými a to v kontextu celé sítě unikátních (převážně zahraničních) přístupů Temporary use, které jsou ozkoušené v praxi mnoha evropských měst a vycházejí z transdisciplinárního přístupu.

Témata, která s Vámi budeme dne 2.5.2024 laboratorně zkoumat se budou týkat:

  • aktuální problematiky urbanismu, architektury, životního prostředí, památkové péče, či nakládání
    s majetkem města, kterou lze řešit formami Temporary use,
  • komunikace s občany města, jejich vtažení do děje a informovanost,
  • možností profesní sebereflexe například formou hry nebo rozboru klíčových slov,
  • zadávání alternativních forem strategických a koncepčních dokumentů týkajících se území a iniciačních kroků k zlepšování prostředí a soudržnosti obyvatel.

Kapacita akce je omezena, nezapomeňte se bezplatně registrovat!

Laboratoř veřejného prostoru, která bude realizována mezi 4.4. až 9.6.2024 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, představuje inovativní průnik praktických transdisciplinárních přístupů týmu odborníků s praktickým zpracováním dat (v případě této akce našich vyřčených tezí – slov). Projekt vychází z dlouhodobé zkušenosti urbanisty a výtvarníka Jana Trejbala nejen s tématem Temporary use. Spolu s celým týmem Public Space Lab bylo připraveno celkem osm základních setkání, v rámci kterých bude znovu prověřen diskurz práce s veřejným prostorem. V rámci interaktivního programu budou prezentovány inovativní příklady práce a aktivace nevyužitých urbanistických prostor a objektů. Tyto dočasně oživlá místa pak mohou sloužit pro komunitní shromáždění, kulturní akce, temporární umělecké instalace nebo inovativní podnikatelské inkubátory, čímž se zvyšuje sociální, ekonomická i estetická hodnota daných lokalit.

Jako klíčovou se pro tuto akci jeví naše (ne)schopnost „změnit se nebo si představit“ jiné způsoby nakládání s majetkem obecním, nebo soukromým i za cenu vzniku nových profesí, či změny legislativy. Účastník Laboratoře nebude pouze pasivně seznámen s teoretickými základy Temporary use a případovými studiemi. Bude týmem Public Space Lab inspirován k aktivní účasti ve vztahu k jeho lokálním potřebám – výzvám jemž čelí jeho obec, město, pozemek, či spolek… V tomto pojetí  se tak Laboratoř stane výchozím bodem pro potřebný a nikdy nekončící proces změny směrem k záležitostem veřejným.

 

2046