13:00 Praha
Betlémské nám. 169/5a, Praha 1 (Galerie Jaroslava Fragnera)

Obecní a Architektonická Laboratoř veřejného prostoru #7

13:00, 30. května 2024, celková kapacita: 8 účastníků

  Mezi hlavní kompetence zastupitele města, či obce (od starosty, po úředníka) patří široká škála úkolů a odpovědností, které se týkají správy města, jeho rozvoje a zajištění potřeb obyvatel. Městský či obecní architekt, jako poradce zastupitelstva, se pak věnuje rozvoji veřejného prostoru. Ve tříhodinové Laboratoři veřejného prostoru představíme interaktivně nové přístupy k využití opuštěných prostor, kombinující urbanistické, architektonické, ekonomické a výtvarné aspekty. Tyto metody, inspirované úspěšnými projekty z evropských měst, podporují transdisciplinární přístup. Workshop je určen zastupitelům, starostům a úředníkům, zaměřený na rozvoj města a potřeby jeho obyvatel, přičemž prozkoumáváme unikátní koncepty dočasného využití nevyužívaných prostor.

  Témata, která s Vámi budeme dne 30.5.2024 laboratorně zkoumat se budou týkat:

  • aktuální problematiky urbanismu, architektury, životního prostředí, památkové péče, či nakládání
   s majetkem města, kterou lze řešit formami Temporary use,
  • komunikace s občany města, jejich vtažení do děje a informovanost,
  • možností profesní sebereflexe například formou hry nebo rozboru klíčových slov,
  • zadávání alternativních forem strategických a koncepčních dokumentů týkajících se území a iniciačních kroků k zlepšování prostředí a soudržnosti obyvatel.

  Kapacita akce je omezena, nezapomeňte se bezplatně registrovat!

  Laboratoř veřejného prostoru, která bude realizována mezi 4.4. až 9.6.2024 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, představuje inovativní průnik praktických transdisciplinárních přístupů týmu odborníků s praktickým zpracováním dat (v případě této akce našich vyřčených tezí – slov). Projekt vychází z dlouhodobé zkušenosti urbanisty a výtvarníka Jana Trejbala nejen s tématem Temporary use. Spolu s celým týmem Public Space Lab bylo připraveno celkem osm základních setkání, v rámci kterých bude znovu prověřen diskurz práce s veřejným prostorem. V rámci interaktivního programu budou prezentovány inovativní příklady práce a aktivace nevyužitých urbanistických prostor a objektů. Tyto dočasně oživlá místa pak mohou sloužit pro komunitní shromáždění, kulturní akce, temporární umělecké instalace nebo inovativní podnikatelské inkubátory, čímž se zvyšuje sociální, ekonomická i estetická hodnota daných lokalit.

  Jako klíčovou se pro tuto akci jeví naše (ne)schopnost „změnit se nebo si představit“ jiné způsoby nakládání s majetkem obecním, nebo soukromým i za cenu vzniku nových profesí, či změny legislativy. Účastník Laboratoře nebude pouze pasivně seznámen s teoretickými základy Temporary use a případovými studiemi. Bude týmem Public Space Lab inspirován k aktivní účasti ve vztahu k jeho lokálním potřebám – výzvám jemž čelí jeho obec, město, pozemek, či spolek… V tomto pojetí  se tak Laboratoř stane výchozím bodem pro potřebný a nikdy nekončící proces změny směrem k záležitostem veřejným.

  2046