13:00 Praha
Betlémské nám. 169/5a, Praha 1 (Galerie Jaroslava Fragnera)

Nezisková a obecní Laboratoř veřejného prostoru #8

13:00, 6. června 2024, celková kapacita: 20 účastníků

  Poznámka: Součástí této Laboratoře bude také (v 18h po jejím skončení) křest specializovaného časopisu ERA21 na téma Temporary use.

  V rámci tříhodinové Laboratoře veřejného prostoru vám ukážeme interaktivním způsobem nové metody, jak oživit opuštěné či nevyužívané prostory. Společně prozkoumáme urbanistické, architektonické, ekonomické a výtvarné aspekty, a to vše v rámci širokého spektra jedinečných (většinou zahraničních) přístupů k dočasnému využití, které se osvědčily v praxi v různých evropských městech a jsou založeny na transdisciplinárním přístupu.

  Témata, která s Vámi budeme dne 16.5.2024 laboratorně zkoumat se budou týkat:

  • aktuální problematiky urbanismu, architektury, životního prostředí, památkové péče, či nakládání s majetkem města, kterou lze řešit formami Temporary use,
  • plánování rozvoje Vašeho města, včetně kulturních – nekomerčních aktivit,
  • zadávání alternativních forem strategických a koncepčních dokumentů týkajících se území a iniciačních kroků k zlepšování prostředí a soudržnosti obyvatel,
  • možností profesní sebereflexe například formou hry nebo rozboru klíčových slov,
  • využití mimořádných událostí nebo krizí (přírodní katastrofy, zdravotní krize apod.) pro efektivní nastartování veřejného prostoru,
  • udržitelného rozvoje a ochrana životního prostředí v rámci města, či obce.Kapacita akce je omezena, nezapomeňte se bezplatně registrovat!

  Kapacita akce je omezena, nezapomeňte se bezplatně registrovat!

  Laboratoř veřejného prostoru, která bude realizována mezi 4.4. až 9.6.2024 v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, představuje inovativní průnik praktických transdisciplinárních přístupů týmu odborníků s praktickým zpracováním dat (v případě této akce našich vyřčených tezí – slov). Projekt vychází z dlouhodobé zkušenosti urbanisty a výtvarníka Jana Trejbala nejen s tématem Temporary use. Spolu s celým týmem Public Space Lab bylo připraveno celkem osm základních setkání, v rámci kterých bude znovu prověřen diskurz práce s veřejným prostorem. V rámci interaktivního programu budou prezentovány inovativní příklady práce a aktivace nevyužitých urbanistických prostor a objektů. Tyto dočasně oživlá místa pak mohou sloužit pro komunitní shromáždění, kulturní akce, temporární umělecké instalace nebo inovativní podnikatelské inkubátory, čímž se zvyšuje sociální, ekonomická i estetická hodnota daných lokalit.

  Jako klíčovou se pro tuto akci jeví naše (ne)schopnost „změnit se nebo si představit“ jiné způsoby nakládání s majetkem obecním, nebo soukromým i za cenu vzniku nových profesí, či změny legislativy. Účastník Laboratoře nebude pouze pasivně seznámen s teoretickými základy Temporary use a případovými studiemi. Bude týmem Public Space Lab inspirován k aktivní účasti ve vztahu k jeho lokálním potřebám – výzvám jemž čelí jeho obec, město, pozemek, či spolek… V tomto pojetí  se tak Laboratoř stane výchozím bodem pro potřebný a nikdy nekončící proces změny směrem k záležitostem veřejným.

  Volnou inspirací pro naší Laboratoř se stal text Give Me a Laboratory and I will Raise the World z roku 1983 od francouzského sociologa a filozofa Bruno Latour, kde zdůrazňuje, že laboratoře jsou místy, kde se konstruuje a sjednává naše realita, které má následně moc transformovat svět tam venku.

  2046