17:00, 3. června 2022, celková kapacita: 20 účastníků

 

Přednáší Jan Trejbal a Michal Kovář (Public space lab – neolokator.cz – Design for landscape);

Anotace: Již před více než 75 roky píše teoretický fyzik Erwin Schrödinger: Jasně cítíme, že teprve nyní začínáme získávat spolehlivý materiál k propojení všeho poznaného v jednolitý celek; avšak na druhé straně je už téměř nemožné, aby mysl jednotlivce plně ovládla víc než jen jeho malou specializovanou část. Nevidím jiného úniku z tohoto dilematu (nemá-li být navěky ztracen náš skutečný cíl), než že se někteří z nás směle pustí do syntézy faktů a teorií, přesto, že o některých mají jen částečnou znalost z druhé ruky – riskujíce přitom, že se zesměšní. V duchu výše uvedeného se přednáška bude dělit na dva bloky: (Ne)porozumění na příkladu dvouletého projektu CirculUM – spolupráce umělců/designérů/urbanistů s odborným týmem, jehož součástí byli i urbanista a výtvarník Jan Trejbal a krajinný architekt Michal Kovář. Tématem zde bude zadávání uměleckých/alternativních průzkumů území, jejich limity, typologie ale také jejich samotná legitimizace (také) na akademické půdě. V druhém (a kratším) bloku chceme naznačit východiska pro dlouhodobější projekt terminologické renesance, která je stále víc potřeba především mezi obory popisujícími veřejný prostor. Začátek porozumění není schován v nekonečné kultivaci jednotlivých oborů, ale ve vzájemné přiměřené inspiraci, ukotvené například podobným měřítkem.

2046